0 FVE FVE

Project FVE

Fotovoltaická elektráreň Bačinci - Srbsko

fotovoltaika
About Us

Zelená

Elektrina

100%

z obnoviteľných
zdrojov

f

Zelená elektrina je vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa a ďalšie. Tieto zdroje sú nevyčerpateľné a ekologické.

Bežná elektrina zo siete je iba z 22 % vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Väčšina je vyrobená z neobnoviteľných zdrojov energie, ako sú jadrové palivo, hnedé alebo čierne uhlie, zemný plyn a iné.

slnečná energia

Fotovoltaika

Fotovoltaika je technológia, ktorá umožňuje prevádzať slnečnú energiu priamo na elektrickú energiu. Využitie fotovoltaických panelov umožňuje získavať čistú energiu z obnoviteľného zdroja a znižuje závislosť na fosílnych palivách.
Fotovoltaické systémy sú stále viac konkurencieschopné v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie a predstavujú dôležitý krok k udržateľnej a ekologickej budúcnosti.

FVE

Projekt fotovoltaická elektráreň

FVE projekt Srbsko

Koncom roka 2022 začala výstavba 17 hektarovej fotovoltaickej elektrárne v Bačinci v Srbsku s výkonom 13,75 MWp a svietivosťou 1350 MWh na MWp.

Plánovaná ročná produkcia z tohto projektu je 18500 MWh. Dlhodobý výkup pre projekt je stanovený na 110 Eur/MWh. Plánovaný ročný výnos z tohto projektu by mal dosiahnuť sumu 2 mil. Eur a viac.

O elektrárni

Etapy výstavby elektrárne

5 etáp výstavby

Chytiť Prezrieť Zatvoriť spustiť
0%